Cleanvac Pompa Yıkama Makinesi Kör Tapa Ön Taraf 1/4