Rotowash Yıkama Makinesi Kör Tapa Kartel Yağ Tahliye 3/8